De onderneming FinestGlobe (hierna “FinestGlobe”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid informeert u over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u aan ons verstrekt via onze FinestGlobe website (de ‘website’). In dit beleid (samen met onze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen en ons Cookiebeleid) wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de door ons verwerkte en door u verstrekte persoonsgegevens. We nodigen u uit om dit document zorgvuldig te lezen om meer te weten te komen over en inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Door de FinestGlobe website te gebruiken, accepteert de bezoeker impliciet dit Privacybeleid. 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld? Uw persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd) zijn gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd (gegevens zoals uw voor- en achternaam) of indirect kunt worden geïdentificeerd (gegevens zoals uw postcode, telefoonnummer of contractnummer). Tijdens onze interacties met u kunnen we verschillende soorten gegevens verzamelen: identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.); demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd); beroepsgegevens; geolocatiegegevens, met name uw IP-adres; informatie met betrekking tot browsen en gedrag op onze website. 2 Wanneer en voor welk gebruik verzamelen we uw persoonsgegevens? 2.1. Wanneer u een contactverzoek indient via onze website Wanneer u een contactverzoek indient via onze website, vragen wij u om uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om uw aanvraag te beantwoorden, inclusief het verstrekken van alle door u aangevraagde informatie over onze producten en diensten. We kunnen ook verschillende keren contact met u opnemen na uw contactverzoek om uw vraag op te volgen. Dat gebeurt volgens ons gerechtvaardigde belang om voor en na een verkoop of vraag tot inlichtingen of contactaanvraag nauwkeurige informatie te verstrekken. E-mails met contactverzoeken worden voor een periode van twee (2) jaar bewaard, daarna worden ze definitief verwijderd. 2.2. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, vragen we om uw naam en e-mailadres. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om informatie te ontvangen over onze producten, diensten en andere informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna we u geen nieuwsbrief meer sturen. Uw gegevens worden bewaard zolang u toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen. 2.3. Tijdens het surfen op onze website worden serverlogs opgeslagen. Het opslaan van deze logs is legaal indien de gebruiker goed wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van het logsysteem en indien de opgeslagen gegevens alleen worden gebruikt om de veiligheid van het systeem te garanderen en anomalieën op te sporen. 3. Met wie delen we uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij deze een contractuele relatie hebben met FinestGlobe of optreden op vraag van of in onderaanneming van FinestGlobe. Zij hebben enkel toegang tot gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht. FinestGlobe vraagt zijn onderaannemers steeds om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen ter bescherming van persoonlijke gegevens en om de strikte vertrouwelijkheid ervan te garanderen. 4. Worden uw gegevens doorgestuurd, en op welke manier en naar waar? Over het algemeen blijven uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Voor zover sommige van onze dienstverleners bijvoorbeeld gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie (‘derde landen’), kan het zijn dat we sommige van uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde landen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn naar derde landen waarvoor de Europese Commissie geen beslissing voor ‘adequate bescherming’ heeft genomen. In zo’n geval zorgen we ervoor dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en dat de privacy en de fundamentele rechten van personen voldoende worden gegarandeerd (in het bijzonder door middel van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie). 5. Uw rechten U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan. U hebt volgende rechten: Recht op toegang Recht op rectificatie Recht op wissing (recht om vergeten te worden) Recht op beperking Recht op overdraagbaarheid 6. Cookies en vergelijkbare technologieën Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer info. 7. Links naar andere website en sociale media Onze website kan sporadisch links bevatten naar de websites van onze partners of van derde ondernemingen. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie die deze site verzamelt bij het klikken op deze links. We nodigen u uit om het vertrouwelijkheidsbeleid van deze sites te lezen vooraleer er uw persoonlijke gegevens naar te versturen. 8. Wijzigingen in ons Privacybeleid Het kan gebeuren dat we af en toe wijzigingen en correcties aanbrengen in dit Privacybeleid. Als wij van mening zijn dat deze wijzigingen belangrijk zijn, zullen wij u op een (of meer) van de volgende manieren informeren: (1) door de wijzigingen op deze site te publiceren, of (2) door u een e-mail of bericht te sturen over de wijzigingen. We bieden u ook de mogelijkheid om uw toestemming te geven over deze belangrijke wijzigingen. Wijzigingen zijn van kracht op het moment dat ze worden doorgegeven en u ze hebt geaccepteerd. Deze toestemming kan worden gegeven door het feit dat u de site blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden. 9. Contact Voor vragen over dit privacybeleid of voor vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen door: een e-mail te sturen naar info@finestglobe.be door dit online formulier in te vullen Versie geüpdatet op 24 mei 2018